BEKIJK HIER DE INTRO VIDEO

Genoeg voor altijd voor iedereen

Het Vlaamse onderwijs staat voor heel wat vernieuwingen. Die willen een antwoord bieden op grote maatschappelijke uitdagingen. Denk maar aan armoedebestrijding, klimaatverandering, gendergelijkheid enzovoort. Allemaal complexe kwesties zonder pasklare antwoorden. Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (EDO) wil leerlingen voorbereiden op hun rol als actieve burgers die kunnen en willen bijdragen aan een betere toekomst. Een toekomst met genoeg voor altijd voor iedereen. VALIES is een cocreatief onderzoeksproject dat inzet op de professionele ontwikkeling van leraren om samen met hun schoolteam EDO succesvol te maken in de eigen school. We zetten met VALIES volop in op samenwerking met scholen en actoren uit het brede veld van EDO.


Over ons

VALIES is een samenwerking tussen de Universiteit Antwerpen, de Katholieke Universiteit Leuven, de Arteveldehogeschool, Katholiek Onderwijs Vlaanderen en Provinciaal Onderwijs Vlaanderen. We worden ook begeleid door een uitgebreideĀ commissie van organisaties die actief zijn in het veld van EDO.
Klik hier om er meer over te weten

LEES HIER HET LAATSTE

Latest News