Eerste bevraging leerkrachten (september 2019)

Tot en met eind september staat de eerste bevraging voor leerkrachten open. Alle leerkrachten van alle deelnemende scholen worden gevraagd om deel te nemen. Hoe meer leerkrachten er in een school deelnemen, hoe betekenisvoller de feedback-op-maat zal zijn. Meer informatie over het hoe en waarom van de bevraging vindt u op de intropagina achter onderstaande link.

 

Jaarplanning VALIES 2019 – 2020

In de documenten hieronder vind je een overzicht van wat er voor jouw school allemaal te gebeuren staat dit VALIES-jaar. Let op! Er zijn drie versies van de jaarplanning. Bij elke versie is aangegeven voor welke doelgroep ze bestemd is.

 

Informatie- en toestemmingsformulieren

We werken bij VALIES binnen de Europese regelgeving inzake privacy. In lijn daarmee vinden we het belangrijk dat de deelnemers geïnformeerde toestemming geven vooraleer we gegevens verzamelen. Omdat de leerlingen die we bevragen minderjarig zijn vragen we ook toestemming van een ouder of wettelijke vertegenwoordiger. Hieronder staat het informatie- en toestemmingsformulier. Dit dient met de kinderen mee naar huis gegeven te worden en door een ouder of wettelijk vertegenwoordiger te worden ondertekend en terug aan de leerkracht bezorgd. De deadline daarvoor is 13 september. Zodra u alle formulieren van de leerlingen van de deelnemende klassen in uw school hebt verzameld dienen ze z.s.m. aan de VALIES privacy officer bezorgd te worden (kirsten.bonte@uantwerpen.be).

We bieden het toestemmingsformulier standaard aan in het Nederlands, maar er is ook de mogelijkheid om een Frans- of Engelstalige versie te gebruiken voor die leerlingen waarvan u weet dat dit voor de ouders nuttig kan zijn.

 

Instructiefilmpjes om de vragenlijsten bij leerlingen af te nemen (Pilootscholen 2018-2019)