Programma VALIES-dag 2 : 15 november 2019, 9h30 – 15h30

Locatie : Arteveldehogeschool, campus Goudstraat. Goudstraat 37, 9000 Gent. Ingang Willem de Beersteeg. Plannetje.

Voor wie : Alle scholen die dit jaar op welke manier dan ook betrokken zijn bij VALIES zijn welkom: zowel ‘de nieuwe VALIES scholen’ in het reguliere traject, de scholen van KathOndVla in het ‘Oostende traject‘, als de pilootscholen die reeds vorig schooljaar instapten zijn welkom.

Inhoud : We voorzien op deze tweede VALIES-dag brede input die je als schoolteam zal inspireren om de eigen EDO-praktijk verder te ontwikkelen. Je mag zowel inhoudelijke verdieping verwachten, als concrete input om daar in de praktijk concreet mee aan de slag te gaan. Het programma bestaat uit 4 blokken van parallelle sessie met workshops van 1 uur. We voorzien ook de mogelijkheid tot teamtime. Zo kan je – indien gewenst – te plekke met je eigen team samen zitten. Per tijdsblok kies je een eerste keuze en een tweede keuze workshop. We proberen iedereen aan de workshop van haar of zijn eerste keuze te laten deelnemen.

>> Het gedetailleerde programma van de vier sessies workshops vind je hier.

Inschrijven : De link om in te schrijven vind je ook terug in de uitnodigingsmail dd. 4.11.19.

Jaarplanning VALIES 2019 – 2020

In de documenten hieronder vind je een overzicht van wat er voor jouw school allemaal te gebeuren staat dit VALIES-jaar. Let op! Er zijn drie versies van de jaarplanning. Bij elke versie is aangegeven voor welke doelgroep ze bestemd is.

Informatie- en toestemmingsformulieren

We werken bij VALIES binnen de Europese regelgeving inzake privacy. In lijn daarmee vinden we het belangrijk dat de deelnemers geïnformeerde toestemming geven vooraleer we gegevens verzamelen. Omdat de leerlingen die we bevragen minderjarig zijn vragen we ook toestemming van een ouder of wettelijke vertegenwoordiger. Hieronder staat het informatie- en toestemmingsformulier.

Instructiefilmpjes om de vragenlijsten bij leerlingen af te nemen