We zetten binnen VALIES sterk in op onderzoek dat zal bijdragen aan het ontwikkelen van effectieve EDO praktijken in scholen. Daartoe hebben we vijf onderzoekslijnen. Elk van de vijf doctoraatstudenten stelt haar of zijn lijn hier kort voor.
Lijn 1 – Het grote EDO doel : actiecompetentie

Onderzoekster : Wanda Sass

In deze onderzoekslijn wordt het begrip actiecompetentie verder onderzocht. We zien actiecompetentie als het geheel van drie onderdelen: (1) de wil om een actief engagement aan te gaan voor duurzaamheid, (2) kennis van (eigen) actiemogelijkheden, en (3) het vertrouwen in de eigen kunde om actie te ondernemen. Ik werk hiervoor een vernieuwend conceptueel kader uit en ook diverse meetinstrumenten.

Lijn 2 – Professionele ontwikkeling van schoolteams

Onderzoekster : dr. Maria Magdalena Isac

De onderzoekslijn brengt het EDO professionaliseringstraject van leerkrachten in kaart. We onderzoeken hoe de persoonlijke overtuigingen van leerkrachten m.b.t.  leergemeenschap van invloed zijn op hun leergedragingen. Ook gaan we na wat de effecten zijn van het professionaliseringstraject op de EDO competenties van leerkrachten en op het EDO materiaal dat ze ontwerpen om te gebruiken in de klas.

Lijn 3 – EDO klaspraktijken

Onderzoekster : Eleni Sinakou

In deze onderzoekslijn verkennen we de effecten van het EDO professionaliseringstraject op leerkrachten en op leerlingen. Het traject heeft als doel om de leraren te ondersteunen in het opzetten van onderwijsarrangementen in het kader voor Educatie voor Duurzame Ontwikkeling. We bestuderen ook of en hoe deze praktijken bij kunnen dragen aan de actiecompetentie van leerlingen.

Lijn 4 – EDO schoolcultuur en –beleid

Onderzoeker : Dries Verhelst

Geen twee scholen zijn dezelfde, en het binnenbrengen van innovaties (zoals Educatie voor Duurzame Ontwikkeling) in het onderwijs hangt sterk samen met de aard van de school. In deze onderzoekslijn bestuderen we de schoolcultuur en de schoolse beleidsvoering rond EDO. Ook de impact van cultuur en beleid op het al dan niet succesvol implementeren van EDO hoort daarbij.

Lijn 5 – EDO buiten de schoolmuren

Onderzoekster : Sari Verachtert

Kinderen brengen een belangrijk deel van hun tijd door op school. Ze brengen echter ook een belangrijk deel van hun tijd niet op school door. Deze onderzoekslijn wil vat krijgen op het samenspel tussen de thuissituatie en de schoolse context als het aankomt op de duurzaamheidsattitudes van leerlingen. Daarnaast verkennen we ook of en in welke mate EDO op school via de leerlingen kan doorsijpelen tot in het gezin.