Vacature doctoraatsbursaal ‘Schoolontwikkeling richting Educatie voor Duurzame Ontwikkeling’

De onderzoeksgroep Edubron (departement  Opleidings- en onderwijswetenschappen van de Faculteit Sociale Wetenschappen, Universiteit Antwerpen) zoekt in het kader van VALIES een collega doctoraatsbursaal met een focus op ‘schoolcultuur en beleidsvoering op school rond Educatie voor Duurzame Ontwikkeling’.

Jouw opdracht

Je maakt deel uit van het VALIES onderzoeksteam (www.edo-valies.be). Dit team bestaat uit onderzoekers, lerarenopleiders, en schoolbegeleiders. Je neemt projecttaken op die te maken hebben het schoolniveau en bereidt een doctoraat voor rond de impact van schoolbeleid en innovatiestrategieën op de implementatie van  Educatie voor Duurzame Ontwikkeling.

VALIES is een project voor strategisch basisonderzoek. De klemtoon ligt op valorisatie, onderzoek, en de interactie tussen beide. Het VALIES consortium bestaat uit de onderzoeksgroep Edubron (Universiteit Antwerpen), het Centre for Citizenship and Democracy (Universiteit Leuven), het expertisecentrum Quest (Arteveldehogeschool), en de lerarenopleidingen van de Universiteit Antwerpen en Universiteit Leuven. Er wordt bovendien nauw samengewerkt met Katholiek Onderwijs Vlaanderen en met Provinciaal Onderwijs Vlaanderen.

We vragen

 • Je hebt (of haalt binnenkort) een masterdiploma in de Opleidings- en Onderwijswetenschappen, Pedagogische Wetenschappen, Sociologie, Politieke wetenschappen, Milieuwetenschappen, of een ander relevant domein;
 • Je kan uitstekende studieresultaten voorleggen;
 • Je hebt een hart voor het onderwijs en voor duurzaamheid, en bent overtuigd van de sleutelrol die het onderwijs kan spelen in het realiseren van een duurzame toekomst;
 • Je bent geen cavalier seul, maar houdt ervan om samen te werken met collega’s van divers pluimage;
 • Je bent tegelijk echter ook in staat om binnen het groter geheel van VALIES de succesvolle realisatie van je eigen doctoraat te bewaken;
 • De combinatie onderzoek-valorisatie schrikt je niet af. Sterker; je bent overtuigd van de meerwaarde van de interactie tussen onderzoek en valorisatie;
 • Je zet graag je creativiteit en kritische zin in om doelgericht onderzoek op te zetten, waarbij kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethodes elkaar versterken;
 • Je beschikt over een sterk analytisch vermogen, met aantoonbare kennis van gevorderde onderzoeksmethoden (kwalitatief en/of kwantitatief);
 • Je beschikt over uitstekende schriftelijke en mondeling vaardigheden;

We bieden

 • Een doctoraatsbeurs voor een periode van één jaar, tweemaal hernieuwbaar met een jaar na positieve evaluatie, met een voltijdse tewerkstelling aan de Universiteit Antwerpen;
 • Het promotorschap wordt opgenomen door Prof. Peter Van Petegem, Prof. Jan Vanhoof, de coördinatie van het project ligt bij dr. Jelle Boeve-de Pauw;
 • De begindatum van de beurs is voorzien op ten vroegste 1 juli 2018 en ten laatste op 1 oktober 2018;
 • Een maandelijks bruto beursbedrag dat varieert van € 2.280,27 – € 2.419,84;
 • Een dynamische en stimulerende onderzoekomgeving;
 • Een werkplek op de stadscampus van de Universiteit Antwerpen, in het hart van de wereldstad Antwerpen;
 • Een kans om via je onderzoek je stempel te drukken op de praktijk en het beleid inzake EDO in het Vlaams onderwijs.

Hoe solliciteren?

 • Stuur ten laatste op 14 mei 2018 voor 12u00 je sollicitatie, een uitgebreid cv én een motivatiebrief van 1 pagina naar jelle.boevedepauw@uantwerpen.be;
 • Er gebeurt een preselectie op basis van de ingediende kandidaturen, de verdere selectieprocedure is functiegericht en wordt door de selectiecommissie vastgesteld;
 • Met inhoudelijke vragen over de functie mag je contact opnemen met dr. Jelle Boeve-de Pauw, coördinator van VALIES (jelle.boevedepauw@uantwerpen.be).