PRAKTIJKPRODUCTEN

In het kader van VALIES zullen het VALIES-team en de deelnemende scholen producten ontwikkelen om EDO uit te werken in de klas en school.

Maar wat is EDO?

Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (EDO) leert leerlingen denken over en werken aan een leefbare wereld, nu en in de toekomst, voor onszelf en anderen, hier en elders op de planeet.

Dat betekent dat EDO actiegericht is: leerlingen leren werken aan een leefbare wereld. De autonomie van leerlingen staat centraal: zij bepalen zelf welke actie ze kunnen en willen ondernemen en gaan na hoe ze dit kunnen realiseren.

Maar naast ‘werken aan’, staat ‘denken over’. Leerlingen gaan niet zomaar actie ondernemen, maar doen dit tijdens een leer- en denkproces waarin ze breed leren kijken naar de wereld. Ze benaderen duurzaamheidskwesties, zoals gezondheid, armoede, klimaatverandering, … holistisch: ze gaan op zoek naar verbanden, brengen oorzaken en gevolgen in kaart en plaatsten alles binnen het grotere plaatje.

Tot slot staat EDO voor pluralisme en dialoog. Omdat geen leraar of volwassene leerlingen kan vertellen wat ‘juist’ is, wat de ‘enige oplossing’ is, verkennen leerlingen verschillende perspectieven en reflecteren ze kritisch op het probleem. Ze vormen hun mening, toetsen die af aan verschillende waarden en normen met respect voor diversiteit.

In de toekomst zullen hier alle praktijkrelevante producten beschikbaar gesteld worden. Dat zijn onder meer:

  • Een overzicht van empirisch onderbouwde kwaliteitscriteria voor het proces en de uitkomsten van EDO op school
  • Een uitgewerkt en uitgetest traject voor professionele ontwikkeling van schoolteams om EDO in de praktijk te brengen
  • Een aanbod aan inspirerende EDO-praktijken die ontwikkeld worden door de schoolteams in het project
  • Een toolbox met zelfevaluatie instrumenten die schoolteams in staat zullen stellen om hun eigen vooruitgang op het vlak van EDO in kaart te brengen
  • Een roadmap voor de succesvolle implementatie van EDO in de school

 

In het tijdschrift ‘in Dialoog’ verscheen een artikel over VALIES, wat we juist willen bereiken met ons project en hoe scholen dat ervaren. Lees het volledige artikel hier.